SẦU RIÊNG RI6 CAI LẬY TIỀN GIANG

109,000

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Sầu riêng Ri6 do Trái cây Việt nam cung cấp có nguồn gốc từ trang trại tại Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang. 

Thời gian thu hoạch

Chính vụ khoảng cuối tháng 11-1, rải rác từ tháng 5-9.

Cho phép đặt hàng trước

ĐẶT HÀNG ZALO