HỒNG XIÊM (SAPOCHE) TIỀN GIANG

55,000

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Được trồng tại Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang.

Thời gian thu hoạch

Chính vụ vào khoảng cuối tháng 11-1, trái vụ rải rác quanh năm.

ĐẶT HÀNG ZALO