BƠ BOOTH 7 ĐĂK LAK

39,000

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Bơ Booth do Trái cây Việt nam cung cấp được trồng tại trang trại ở Đắk Lăk.

Thời gian thu hoạch

Bắt đầu thu hoạch vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, nhiều nhất vào khoảng tháng 8 -10, ít dần cho tới tháng 11 dương lịch.

còn 39 hàng

ĐẶT HÀNG ZALO