CAM XOÀN

59,000

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Trồng tại trang trại tại Lai Vung, Đồng Tháp.

Thời gian thu hoạch

Chính vụ từ tháng 9 – 12 dương lịch, trái vụ rải rác quanh năm.

ĐẶT HÀNG ZALO