NHÃN LỒNG HƯNG YÊN

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Nhãn được trồng tại:

Vườn 1:Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên. Diện tích vườn: 1,5 mẫu, với trên 100 gốc. Sản lượng ước tính năm 2020 là trên 10 tấn.

Vườn 2: Thôn 3, xã Quảng Châu, Hưng Yên. Tổng diện tích 1,5 ha. Vườn này sẽ hái sớm hơn vườn 1 khoảng ít nhất là 2 tuần.

Thời gian thu hoạch:  khoảng cuối tháng 7-9

ĐẶT HÀNG ZALO