TÁO ĐÀI LỤC NGẠN

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Táo Đài do Trái cây Việt nam cung cấp được trồng tại Lục Ngạn, Bắc Giang.

Thời gian thu hoạch

  • Chính vụ từ tháng 12-3 dương lịch.
  • Khi táo chín trên cây có thể kéo dài được 20 ngày.

ĐẶT HÀNG ZALO