BƠ 034 LÂM ĐỒNG

65,000 55,000

Loại 1 (3 trái/1kg)

Loại đặc biệt (2 trái/1kg): 99.000đ

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Bơ 034 do Trái cây Việt nam cung cấp được trồng tại trang trại ở xã Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Thời gian thu hoạch

Bắt đầu thu hoạch vào đầu tháng 5 – giữa  tháng 6 DL.

ĐẶT HÀNG ZALO