VẢI THIỀU LỤC NGẠN

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Vải thiều Lục Ngạn do Trái cây Việt nam cung cấp được trồng tại trang trại ở Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Thời gian thu hoạch: khoảng cuối tháng 6-7 dương lịch.

ĐẶT HÀNG ZALO