NA DAI CHI LĂNG

Đơn vị tính: kg

Nguồn gốc xuất xứ

Na dai do Trái cây Việt nam cung cấp được trồng tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian thu hoạch: từ tháng 8-9 dương lịch.

ĐẶT HÀNG ZALO